Source Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd

CONTACT

Source Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd

Tel: +86(21) 5777 5088
Fax: +86(21) 5777 5068
sales@source-mfg.com

988 Xiang Jing Road, Songjiang District Shanghai 201611, P.R.China